Arkivet etter Drammen Krets av Landskvinnestemmeretts foreningen

drammen-krets-av-landsstemmArkivet etter Drammen Krets av Landskvinnestemmerettsforeningen er beskjedne 0,1 hyllemeter, men forteller om en gruppe kvinner som var svært engasjert i spørsmålet om allmenn stemmerett for kvinner, og hvordan de arbeidet for å nå sine mål.

Det dekker organisasjonens virksomhet fra 1900 til nedleggelsen i 1915 og består av:

  • Møteprotokoller med referater fra styremøter og generalforsamlinger med årsberetninger.
  • Korrespondanse og trykksaker
  • Medlemsprotokoll
  • Regnskapsprotokoll

Arkivet er ordnet, registrert og digitalisert med støtte fra Norsk Kulturråd

Klikk på bildet under for informasjon om arkivet i Arkivportalen:
arkivportalen_logo_liten