Arkivet etter Drammen Kvinnesaksforening

Drammen-byarkiv-Drammens-KvinnesaksforeningArkivet etter Drammen Kvinnesaksforening består av 1 hyllemeter protokoller og arkivbokser.

Dessverre mangler de første 58 årene av foreningens møteprotokoller, men er komplett fra 1954 til 1996.

Protokollene fra ”Kvindernes Hjem” derimot, er bevart fra 1902 til nedleggelsen i 1963.

Arkivet inneholder materiale fra 1902 til 1996 og består av:

  • Møteprotokoller 1954-1996
  • Korrespondanse 1971-1994
  • Medlemsfortegnelser 1896-189
  • Regnskapsprotokoller 1956-1990
  • Fotografier 1971-1996
  • Møteprotokoller ”Kvindernes Hjem” 1902-1963

Arkivet er ordnet, registrert og digitalisert med støtte fra Norsk Kulturråd

Klikk på bildet under for informasjon om arkivet i Arkivportalen:

arkivportalen_logo_liten