Arkivet etter Hortens Diskusjonsforening

Arkivet etter Hortens Diskusjonsforening består av 2,3 hyllemeter materiale som forteller om modige kvinner som trosset samtidens konvensjonelle kvinnebilde, om kvinner som ikke ønsket å tie i forsamlingen.

Referat-diskusjon-Hortens-d

Diskusjonene ble behørig referert i foreningens møteprotokoll. Som denne diskusjonen om stemmerett for kvinner fra 1896.

Arkivet med ytterårene 1896-1997 består blant annet av:

  • Møtebøker med referater fra styre- og medlemsmøter
  • Korrespondanse
  • Medlemsfortegnelser
  • Regnskap
  • Materiale fra foreningens mange jubileer
  • Fotografier
  • Lydopptak
  • Avisutklipp
  • Egenproduserte trykksaker, deriblant jubileumshefter og foreningens håndskrevne avis “Kvindsjaa”
  • En rekke kvinnetidsskrifter som foreningen abonnerte på i perioden 1896-1908: Urd, Husmoderen, Nylænde, Dagny, Nutid og Kvinden og samfunnet

Møtebøkene er gode kilder til foreningens aktivitet, i og med at de både refererer fra selve foredragene og meningsytringene (referert med navn) som fulgte i diskusjonen etterpå. Arkivet forteller altså om kvinner som kjempet for at kvinner på lik linje med menn skulle kunne delta i den offentlige samfunnsdebatten.

Klikk på bildet under for informasjon om arkivet i Arkivportalen:

arkivportalen_logo_liten