De utelatte

Etter at kvinner fikk stemmerett i 1910 og 1913, var det fortsatt en gruppe som måtte vente lenge på den samme retten. Først i 1919 fikk de fattigunderstøttede sin stemmerett.

Av de såkalt suspenderte stemmene ved valg var det nettopp de fattige som utgjorde hoveddelen. I 1907 ble 16 922 menn og 1798 kvinner suspendert. Av disse var 15 895 menn og 1641 kvinner registrerte som fattige. I 1910 var det totalt 17 626 menn og 28 130 kvinner som ble suspendert. Av disse var 16 517 menn og 27 726 kvinner som var oppført som fattige.

Fra fattigstyret i Hol kommune i Buskerud i 1906 har vi en fortegnelse over de som har mottatt støtte for første gang. Her er det primært sykdom som er årsak til støtte. Som det framgår av bunnteksten, er sykdom bare en av mange grunner til fattigstøtte. Dette skjemaet skulle sendes SSB innen utgangen av mars 1907.

Forklaring fra Hol fattigstyre, Buskerud, 1907 De utelatte