Folkevalgte kvinner

Anmodning fra Landskvinnestemmerettsforenings styre til norske kvinner; "Husk at norske kvinder ogsaa er valgbare!"  29. september 1904.

Innføring av stemmerett for kvinner innebar også at kvinner kunne velges, men dette førte imidlertid ikke til at kvinnene strømmet inn i de kommunale politiske organer.

Ved kommunevalget i 1901 ble det i alt valgt inn 12 428 representanter og 10 625 varamenn. Av disse var kun 98 av representantene og 160 av varamennene kvinner. Kun 1.1% av de som ble valgt inn ved kommunevalget i 1901 var kvinner.

Ved de neste valgene økte andelen kvinnelige representanter og varamenn noe, men den forble lav, og i 1910 var andelen innvalgte kvinner kun 2.3%.

Kanskje var det derfor styret i Landskvinnestemmerettsforeningen følte et behov for å anmode norske kvinner i pressen om å møte frem og stemme ved valgene. Utklippet på denne siden er fra 29. september 1904, og budskapet var blant annet: “Husk at norske kvinder ogsaa er valgbare!” og “Stemmeret er Stemmepligt!”

På denne siden går vi nærmere inn på hvor mange kvinner som faktisk ble valgt inn i de ulike kommunestyrene i det som i dag er Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder:

Innvalgte kvinner i Buskerud 1901 – 1913

Les mer om kvinnelige kommunestyrerepresentanter i Buskerud i 1901-1913.

Innvalgte kvinner i Vestfold 1901 – 1913

Les mer om kvinnelige kommunestyrerepresentanter i Jarlsberg og Larvik amt (dagens Vestfold fylke) 1901-1913.

Innvalgte kvinner i Telemark 1901 – 1913

Les mer om kvinnelige kommunestyrerepresentanter i Bratsberg amt (dagens Telemark fylke) i 1901-1913.

Innvalgte kvinner i Aust-Agder 1901 – 1913

Les mer om kvinnelige kommunestyrerepresentanter i Nedenes amt (dagens Aust-Agder fylke) 1901-1913.

Innvalgte kvinner i Vest-Agder 1901 – 1913

Les mer om kvinnelige kommunestyrerepresentanter i Lister og Mandal amt (dagens Vest-Agder fylke) 1901-1913.