Gina Krog

avertissement-gina-krog11. november 1898 kom Gina Krog for første gang til Hortens Diskusjonsforening og holdt foredrag. Det var en stor dag for medlemmene, som både annonserte besøket i den konservative lokalavisen, Gjengangeren, og lot ikke-medlemmer få delta mot å betale 10 øre i entré.

I sitt foredrag «Norske kvinder og norsk folkestyre» viser Krog til sosial og politisk urettferdighet rundt i Europa. Hun fremholder at elendigheten oppstår fordi den ene halvdelen av menneskehetene, kvinnene, utelukkes fra samfunnstyringen – og folkestyret derfor kun gjennomføres halvveis. De to kjønn er så forskjellige, hevder Krog, at de umulig kan ivareta det andres interesser. Utfra «simpel rettfærdighet» må kvinner derfor få stemmerett.
dikt-til-gina-krog-kvindsjaForedraget ble «paahørt med spændt interesse og lønnedes tilslut med kraftigt bifald». I Kvindsjaa kunne man lese flere dikt som hyllet den sentrale kvinnesaksforkjemperen.

Men avisen Gjengangeren skrev etterpå: «Den almindelige stemmeret anser vi for en ulykke for alle folk, men vi tror ulykken vil bli enda større hvis kvinderne kommer med. Ikke fordi de er kvinder, men fordi de udgjør saa store masser.»

I 1900 kom Gina Krog tilbake med et foredrag om Camilla Collett, og ytterligere fem år senere foreleste hun om Mrs. Perkins Gilman, hennes skrifter og ideer.

Gina Krog (1847-1916) var en radikal forkjemper for kvinners rettigheter. Mens andre kvinnesakskvinner godtok kompromiss for å komme et stykke på vei, firte Gina Krog aldri på kravet om full økonomisk og politisk likestilling med menn.

Hun var sentral i organiseringen av den norske kvinnebevegelsen, særlig i kampen for kvinners rett til å stemme. Hun deltok også i det internasjonale arbeidet for kvinners stemmerett.

Krog etablerte Norsk Kvinnesaksforening (1884, viseformann til 1888), Kvindestemmeretsforeningen (1885, formann), Landskvindestemmeretsforeningen (1898), Norske Kvinders Nasjonalråd (1904, formann frem til 1916) og var regjeringens representant i Den Internasjonale Stemmerettsallianse.

Krog var også eneveldig redaktør i bladet Nylænde i perioden 1887-1916.

Hyllest til Gina Krog i Kvinnsjaa, november 1898.

Hyllest til Gina Krog i Kvinnsjaa, november 1898.

Kilder: