Hvem hadde stemmerett?

I §50 i Grunnloven er stemmeretten ved stortings- og kommunevalg avgrenset til kjønn (mann), alder (25 år) og hvor lenge man hadde vært bosatt i landet (fem år). Tilleggskriterier var enten stand (posisjon i samfunnet) eller eiendom. Man skulle være eller ha vært embetsmann, eie eller bygsle særskilt matrikulert jord for en periode mer enn fem år - eller være kjøpstadsborger eller eie gård eller grunn i kjøpstad eller ladested av en gitt verdi. Kvinner var utelukket fordi de var kvinner. Det betyr at opprinnelig hadde kun 6-7 % av norske innbyggere stemmerett.

Historisk utvikling
Reglene for stemmerett endres gradvis over tid. Her er noen viktige hendelser:

1884
Stemmerett også for personer som hadde betalt skatt av en viss minsteinntekt til stat eller kommune og som hadde vært bosatt ett år i valgkommunen.

1896
Stemmeretten omfatter også dem som hadde betalt direkte skatt eller ligning på formue eller inntekt til stat eller kommune. Tjenestefolk som tilhørte en annens husstand, hadde ikke stemmerett.

1898
Allmenn stemmerett for menn innføres.

1901
En del kvinner får stemmerett ved valg til kommunestyre. Dvs. de måtte være fylt 25 år, ha fast bopel i landet i mer enn fem år og enten ha betalt en viss skatt eller leve i formuesfellesskap med en person som hadde betalt skatt.

1907
Begrenset stemmerett for kvinner ved stortingsvalg etter samme regler som ved kommunevalg (1901)

1910
Det innføres alminnelig stemmerett ved kommunevalg for kvinner og menn over 25 år som hadde vært bosatt i landet i to år. Alminnelig stemmerett praktiseres ved kommunevalget samme år.

1913
Alminnelig stemmerett ved stortingsvalg ble vedtatt dette året og praktisert første gang ved stortingsvalget i 1915.

1919
Nå får personer som mottar støtte fra fattigkassa også stemmerett.

Kilde:
Masdalen, Kjell Olav og Liv Mykland 1987 Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Oslo: Universitetsforlaget

 

I Agderposten den 16. august 1901 kan vi lese følgende:

Agderposten_1901_16.august_Valgberammelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Holmestrandsposten den 26. oktober 1901 er det gjengitt et kort foredrag som Ragna Nilsen har holdt i  Kvinnestemmerettsforeningen. 
artikkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lars Egeland har laget en transkripsjon av denne tekstene. Den finner du på følgende lenke;
Artikkel i Holmestrandsposten 1901