Innvalgte kvinner i Aust-Agder 1901 – 1913

I Nedenes amt (dagens Aust-Agder fylke) var det primært byene som fikk kvinnelig deltakelse i det politiske livet. Særlig er Risør og Arendal regelmessig representert fra og med 1907.

Kommunevalget 1901
Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett, men også kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk stemme. Følgende to kvinner ble valgt inn fra Nedenes amt:

  • Gusta Heldal, Upolitisk, Vestre Moland H (Lillesand)
  • Fredrikke Henschien, Upolitisk, Vestre Moland H (Lillesand)

Kommunevalget 1904
Fra kommunevalget i 1904 er det lite statistisk materiale tilgjengelig.

Kommunevalget 1907
I Nedenes amt ble det i 1907 valgt inn to kvinner til byråd i Risør og en til Arendal.

Kommunevalget 1910
I Nedenes ble det valgt inn fire kvinner i Risør, én i Arendal, én i Grimstad og én i Lillesand.

Kommunevalget 1913
I Nedenes amt ble ingen representanter fra landkommunene valgt inn i kommunestyrene. Tre kvinner ble valgt inn i Risør og én i Arendal bystyre.

Les om valgdeltakelsen blant kvinner og menn i Aust-Agder 1901 – 1913 her.

Kilder: