Innvalgte kvinner i Buskerud 1901 – 1913

Den store valgdeltakelsen blant kvinner i landkommunene i Buskerud gav også utslag i det antall kvinner som ble valgt inn i kommunestyrene. Flere kvinner velges inn fra Modum og Eikerbygdene ved valget i 1910. Drammen og Kongsberg er også relativt godt representert ved kvinner i bystyrene.

Kommunevalget 1901
Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett, men også kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk stemme. Ingen kvinner ble valgt inn fra landkommunene, men Drammen og Kongsberg fikk henholdsvis to og fire kvinner valgt til bystyrene. Disse var:

  • Othilie Bie, Høyre, Drammen K
  • Thrine Dietrichs, Høyre, Drammen K
  • Sophie Hartmann, Høyre, Kongsberg K
  • Dagny Tobiesen, Høyre, Kongsberg K
  • Ragna Samuelsen, Arbeiderpartiet/Avhold, Kongsberg K
  • Mariane Hemmy, Arbeiderpartiet/Avhold, Kongsberg K

Kommunevalget 1904
Fra kommunevalget i 1904 er det lite statistisk materiale tilgjengelig.

Kommunevalget 1907
I 1907 ble det ikke valgt inn kvinner fra landkommunene i Buskerud. I Drammen ble sju kvinner valgt til bystyret og i Kongsberg fire kvinner.

Kommunevalget 1910
Ved kommunevalget i 1910 hadde kvinner allmenn stemmerett på lik linje med menn. Det ble valgt inn tre kvinner i kommunestyrene i Modum, tre i Øvre Eiker og to i Nedre Eiker. Seks kvinner ble valgt til Drammen bystyre, tre i Kongsberg og én i Hønefoss.

Kommunevalget 1913
Det ble valgt inn én kvinne fra hver av landkommunene Hole, Modum og Hurum. I Drammen ble det valgt inn sju kvinner, mens i Kongsberg ble én kvinne valgt inn.

Les om valgdeltakelsen blant kvinner og menn i Buskerud 1901 – 1913 her.

Kilder: