Innvalgte kvinner i Telemark 1901 – 1913

I Bratsberg amt (dagens Telemark fylke) var det med ett unntak kun innvalgt kvinnelige kommunestyrerepresentanter i byene i denne perioden.

Kommunevalget 1901
Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett. Kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk også stemme. I Bratsberg amt ble følgende valgt inn:

  • Marie Krogsgrud, Høyre, Kragerø K
  • Janna Marie Danielsen, Avhold, Kragreø K
  • Kristine Hansen, Høyre, Skien K
  • Ida Thelin, Avhold, Skien K

Kommunevalget 1904
Fra kommunevalget i 1904 er det lite statistisk materiale tilgjengelig.

Kommunevalget 1907
I byene Porsgrunn og Skien ble det valgt inn henholdsvis tre og seks kvinner til bystyrene ved dette valget.

Kommunevalget 1910
Ved kommunevalget i 1910 hadde kvinner allmenn stemmerett på lik linje med menn. I Solum sogn ble det valgt inn én kvinne til kommunestyret. To kvinner ble valgt inn i Kragerø, fire i Porsgrunn, fem i Skien og én i Langesund.

Kommunevalget 1913
Ingen kvinner ble valgt inn fra landkommunene. Fire kvinner i Kragerø og tre i Porsgrunn ble valgt inn i bystyrene. Det ble valgt to kvinner til bystyret i Langesund.

Les om valgdeltakelsen blant kvinner og menn i Telemark 1901 – 1913 her.

Kilder: