Innvalgte kvinner i Vest-Agder 1901 – 1913

I Lister og Mandal amt (dagens Vest-Agder fylke) lå byene langt framme i forhold til bygdene når det gjelder innvalgte kvinner i kommunestyrene. Her er statistikken dyster for landkommunen, der ikke en eneste kvinne ble valgt inn i kommunestyrene i perioden. For byene er statistikken derimot bedre. Kristiansand lå hele tiden høyt med en kvinnerepresentasjon på mellom fem og sju. Også Mandal og Flekkefjord hadde kvinnelige kommunestyrerepresentanter i perioden.

Kommunevalget 1901
Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett, men også kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk stemme. Ingen kvinner ble valgt inn i kommunestyrene i kommuner på landet i 1901, mens det samme år ble valgt inn sju kvinnelige bystyrerepresentanter i Kristiansand. Dette var mest i hele Norge dette året. De sju var:

 • Marie Beer, Høyre
 • Ebba Kirsebom, Høyre
 • Helga Refsnes, Høyre
 • Anna Brunvand, Venstre
 • Andrea Hoch, Venstre
 • Anna Jensen, Totalistene, avholdslister
 • Elisabeth Rasmussen, Totalistene, avholdslister

Les mer om disse kvinnene på nettsidene til Statsarkivet i Kristiansand.

Ingen kvinner ble valgt inn i Mandal bystyre i 1901, og det ble det heller ikke valgt inn kvinnelige kommunestyrerepresentanter for ladestedene Flekkefjord og Farsund dette året.

Kommunevalget 1904
For kommunevalget i 1904 er det lite statistisk materiale tilgjengelig. Dette året var det bare Kristiansand som fikk kvinner inn i kommunestyret blant kommunene i Lister og Mandal amt. Der ble det som tre år tidligere valgt inn sju kvinner. De sju var:

 • Fru kaptein Berg, Høyre
 • Ida Henriksen, Høyre
 • Fru besiktelsesm. Olsen, Høyre
 • Anna Brunvand, Venstre
 • Andrea Hoch, Venstre
 • Fru agent Ludv. A. Johnsen, Venstre
 • Anna Jensen, Avholdspartiet

Kommunevalget 1907
I 1907 ble det ikke valgt inn noen kvinner i landkommunenes kommunestyrer. Kristiansand fikk seks kvinner i bystyret dette året. Også Mandal fikk inn en kvinnelig representant. Det var Anna Sveindal fra samlingspartiet. Flekkefjord som hadde relativt lav valgdeltakelse blant kvinner, skulle likevel få en kvinne inn i kommunestyret.

Kommunevalget 1910
Det ble valgt inn seks kvinner i Kristiansand bystyre, mens det ble valgt inn fire kvinner i Mandal. I Flekkefjord ble det valgt inn én kvinne i kommunestyret i 1910.

Kommunevalget 1913
Heller ikke i 1913 ble det valgt inn kvinner i landkommunenes kommunestyrer. Sju kvinner ble valgt inn i Kristiansand bystyre. De sju var:

 • Fru Helga Jonassen, Kr.sand arbeiderparti, f. 1877. Husmor, bosatt Nygate 1.
 • Lærerinde Andrea Hoch, Kristiansands liberale vælgerforening, f. 1857. ugift. Sætersdalsveien 10
 • Lærerinde Aashild Abrahamson, Kristiansands liberale vælgerforening, f. 1867, ugift. Dronningensgt. 77
 • Fru Gudny Hegstad Tangevall, Venstre, f. 1883, husmor, Vestre Strandgt 24.
 • Frk. Alvhilde Nielsen, Venstre
 • Lærerinde Dora Samuelsen, avholdspartiet, f. 1864, lærerinde, Gyldenløvesgt. 2b
 • Lærerinde Anna Gulbrandsen, avholdspartiet, f. 1860, lærerinde, Gyldenløvesgt. 2b

I Mandal ble én kvinne valgt inn, det var Othilie Gundersen fra Høyre og Frisinnede Venstres liste. I 1913 ble det valgt inn to kvinner i kommunestyret i Flekkefjord. Farsund bystyre var fortsatt uten kvinner, til tross for høy kvinnelig valgdeltakelse gjennom flere år.

Les om valgdeltakelsen blant kvinner og menn i Vest-Agder 1901 – 1913 her.

Kilder: