Innvalgte kvinner i Vestfold 1901 – 1913

I Jarlsberg og Larvik amt (dagens Vestfold) finner vi eksempler på at det ble valgt inn kvinner fra landdistriktene, men byene hadde naturlig nok langt flere innvalgte kvinner. Det er også her vi finner de mest aktive kvinneorganisasjonene, hvor Hortens Diskusjonsforening er et godt eksempel i så måte.

Kommunevalget 1901
Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett, men også kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk stemme. I Jarlsberg og Larvik amt ble følgende 18 kvinner valgt inn i by- og kommunestyrer:

 • Janna Annette Berg, Avhold, Holmestrand K
 • Magdalene Vedeler, Høyre, Horten L
 • Laura Syrrist, Høyre, Horten L
 • Bertha Christensen, Avhold, Horten L
 • Mina Bonde, Høyre, Tønsberg K
 • Johanne Sinding, Høyre, Tønsberg K
 • Laura Nielsen, Høyre, Tønsberg K
 • Henriette Ebbesen, Venstre, Sandefjord
 • Maren Olsen, Høyre, Sandefjord
 • Erika Zimmermann, Høyre, Sandefjord
 • Gusta Olsen, Høyre, Larvik K
 • Marie Andersen, Høyre, Larvik K
 • Dorthea Strøm Andersen, Venstre, Larvik K
 • Anna Fjeldstad, Venstre, Larvik K
 • Marie Kristoffersen, Venstre, Larvik K
 • Gunda Joachimsen, Venstre, Larvik K
 • Kirstine Vang Fevang, Upolitisk, Sandeherred
 • Marthine Monsen Lundeby, Upolitisk, Sandeherred

Kommunevalget 1904
Fra kommunevalget i 1904 er det lite statistisk materiale tilgjengelig.

Kommunevalget 1907
I 1907 ble det valgt inn to kvinnelige representanter i Horten, fem i Tønsberg, to i Sandefjord og sju i Larvik bystyre.

Kommunevalget 1910
Ved kommunevalget i 1910 hadde kvinner allmenn stemmerett på lik linje med menn. Det ble valgt inn én kvinne i Skoger, én i Sande og to i Sandeherred. I byene ble det valgt seks kvinner i Horten, fire i Tønsberg, to i Sandefjord og seks i Larvik.

Kommunevalget 1913
Det ble valgt inn én kvinne i Skoger, tre i Sandeherred og én i Fredriksvern. I Horten ble det valgt seks kvinner, fem i Tønsberg, fire i Sandefjord og to i Larvik.

Les om valgdeltakelsen blant kvinner og menn i Vestfold 1901 – 1913 her.

Kilder: