Et innblikk i Kvindsjaa

Hortens Diskusjonsforenings håndskrevne avis Kvindsjaa skulle stimulere til diskusjon. Her kunne medlemmene lufte synspunkter anonymt om de ønsket det. I begynnelsen var det nemlig vanskelig å få kvinnene i tale. Avisen ble lest høyt på foreningsmøtene, og Lagertha Broch var redaktør. Her presenteres et utvalg av Kvindsjaas sider: