Kvinnesaksforeninger

Kvindsjaa-illustrasjon

Oppskrift på et godt foreningsmedlem fra Kvindsjaa.

I 1884 ble Norsk Kvindesagsforening stiftet som den første kvinneorganisasjonen i Norge – og i de neste tiårene skapte norske kvinner ulike former for nettverk i sitt strev etter rettigheter.

Blant vårt kildemateriale er arkivene etter Hortens diskusjonsforening, Drammen Kvinnesaksforening og Drammen Krets av Landskvinnestemmerettsforening.

De forskjellige foreningene møtte spørsmålet om stemmerett for kvinner på ulike måter, men hadde til felles å være en viktig høringsinstans og et samlende forum for meningsutveksling og mobilisering.

 

Drammen Kvinnesaksforening

Drammen Kvindesagsforening ble stiftet 19. mai 1896. Betzy Kjelsberg ble formann ved det første styrevalget i oktober 1897. Formålet var å virke for å skaffe kvinner deres selvfølgelige rett og plass i samfunnet. De skulle arbeide for kvinnenes dyktighet i hjemmet og være på vakt mot overgrep og undertrykkelse eller tilsidesettelse av kvinner på alle [...]

Drammen Krets av Landskvinnestemmeretts foreningen

Landskvindestemmerettsforeningen I februar 1898 ble det holdt møte i Kvinnestemmerettsforeningen i Kristiania. Det ble en opphetet diskusjon om strategien i stemmerettskampen. De fleste var for å gå skrittvis fram, mens et utålmodig mindretall ville kreve full stemmerett straks. Det endte med at mindretallet, ledet av Gina Krog, marsjerte ut og dannet en ny kamporganisasjon; Landskvinnestemmerettsforeningen. [...]

Hortens Diskusjonsforening

«Foreningens formål er at samle kvinder til diskussion om tidens spørgsmaal, særlig de, som angaar kvindens stilling». 4. mars 1896 ble “Den selskabelige Diskussionsforening” stiftet i Horten med 40 kvinner til stede. Stiftelsesmøtet var et resultat av at innflytteren Marie Høeg hadde fått fra positivt svar fra en håndfull interesserte og det hadde blitt dannet en [...]

Et innblikk i Kvindsjaa

Hortens Diskusjonsforenings håndskrevne avis Kvindsjaa skulle stimulere til diskusjon. Her kunne medlemmene lufte synspunkter anonymt om de ønsket det. I begynnelsen var det nemlig vanskelig å få kvinnene i tale. Avisen ble lest høyt på foreningsmøtene, og Lagertha Broch var redaktør. Her presenteres et utvalg av Kvindsjaas sider: