Kvinnestemmer

Kvindsjaa-illustrasjon

Illustrasjon fra foreningsavisen Kvindsjaa.

To kvinneskikkelser peker seg ut som spesielt interessante i vårt kildemateriale. Den ene i Horten. Den andre i Drammen. Den ene nokså radikal. Den andre mer konservativ. Disse to er Marie Høeg, som for oss i dag nok er den mest kjente av de to, og Thea Ebbell.

I tillegg trekker vi frem andre sentrale foregangskvinner som vi har funnet spor etter i våre arkiver; Betzy Kjelsberg, Gina Krogh og Lagertha Broch. Alle var fremtredende kvinnestemmer i kampen for kvinners stemmerett og andre rettigheter.

Les mer om disse sterke kvinnestemmene i innleggene nedenfor:

Thea Ebbell

Dorothea Margrethe (Thea) Ebbell (1844-1919) var en aktiv samfunnsdebattant som ikke var redd for å dele sine meninger med offentligheten. En viktig sak for Ebbell var kvinners stemmerett. Gjennom organisasjonsarbeid, aviser, tidsskrifter og foredrag oppfordret hun kvinner til stå sammen. Hun satt i bystyret i Drammen som representant for avholdsfolket tidlig på 1900-tallet.   Thea Ebbell var [...]

|

Marie Høeg

«Hun kom som en hvirvelvind og vekket det søvnige Horten» Virvelvind til søvnige Horten Marie Høeg (1866-1949) kom til Horten sammen med sin kollega og livsledsager Bolette Berg i 1895. De to hadde da bodd og jobbet som fotografer i Finland, og tok med seg feministiske impulser fra dette landet som et par tiår senere [...]

|

Lagertha Broch

Lagertha Olea Sofie Broch ble født 27. januar 1864 i Horten, og døde i samme by i 1952. I mellomtiden, det vil si i hennes 88 år lange liv, var hun barnebokforfatter, illustratør og kvinnesakskvinne. Hun var også aktiv i Hortens Diskusjonsforening, blant annet som foreningens sekretær fra 1899-1909. Diskusjonsforeningens sekretær Det var slik, fordi [...]

Betzy Kjelsberg

Betzy Kjelsberg (1866-1950) var en viktig aktør i kvinnesakens pionertid i Norge. Men den lokale forankringen hadde hun i Drammen. Hun er født i Svelvik, men vokste opp i Drammen. Kjelsberg er kjent som en kvinnesaksforkjemper, lokalpolitiker (V) og Norges første fabrikkinspektør. Hun hadde et stort organisatorisk talent og stiftet flere foreninger i Drammen.   Kjelsberg tok [...]

|

Gina Krog

11. november 1898 kom Gina Krog for første gang til Hortens Diskusjonsforening og holdt foredrag. Det var en stor dag for medlemmene, som både annonserte besøket i den konservative lokalavisen, Gjengangeren, og lot ikke-medlemmer få delta mot å betale 10 øre i entré. I sitt foredrag «Norske kvinder og norsk folkestyre» viser Krog til sosial [...]