Lagertha Broch

Lagertha Broch i boken «Kapitler fra singellivets historier» (Tone Hellesund, Universitetsforlaget, 2003). Portrettet av er fra Nasjonalbibliotekets billedbase.

Portrettet av Lagertha Broch i boken “Kapitler fra singellivets historier” er fra  Nasjonalbibliotekets billedbase.

Lagertha Olea Sofie Broch ble født 27. januar 1864 i Horten, og døde i samme by i 1952. I mellomtiden, det vil si i hennes 88 år lange liv, var hun barnebokforfatter, illustratør og kvinnesakskvinne. Hun var også aktiv i Hortens Diskusjonsforening, blant annet som foreningens sekretær fra 1899-1909.

Diskusjonsforeningens sekretær
Det var slik, fordi hennes navn, navnetrekk og initialer til stadighet dukket opp i Hortens Diskusjonsforenings arkiv, at vi først fattet interesse for henne. I tillegg til å være sekretær, var Lagertha Broch redaktør av foreningens håndskrevne avis (Kvindsjaa) og kvinnen bak utformingen av foreningens symbol, Leirfivelen. Hun skrev dessuten jubileumsberetningen i 1921, da foreningen feiret sine første 25 år. Denne sirlig håndskrevne beretningen er heldigvis også bevart og trygt forvart i arkivet.

Lagertha Brochs signatur, 1921.

lagertha-broch_syrinprinsessene

“Syrinprinsessene” av Lagertha Broch.

Folkekjær barnebokforfatter
Vi visste ikke da at Lagertha Broch i sin tid var en folkekjær barnebokforfatter og illustratør, men et søk på internett førte oss raskt til flere av hennes vakre illustrasjoner på Norsk Biologforenings nettside og forumet “Spør en biolog”. Deres interesse for Lagertha Broch har sammenheng med “Naturens eventyr”, en barnebok med 28 fargelagte tegninger som fikk rosende omtale i en rekke aviser og blader da den kom ut i 1947. Hennes stil minner om Elsa Beskow både i motivvalg og teknikk. De to bøkene “Naturens eventyr” og “Haven på Lissom” viser også at Lagertha Broch hadde kunnskap om og interesse for botanikk og zoologi.

Dagboksnotater
En person som vet mer om Lagertha Broch enn de fleste andre er forskeren Tone Hellesund, som har fordypet seg i de 300 sidene med dagboksnotater og tilbakeskuende refleksjoner over tidligere perioder av livet, som Lagertha Broch skrev i årene 1895-1898, og som nå befinner seg i Håndskriftsamlingen på Nasjonalbiblioteket. Dette har blant annet resultert i hovedoppgaven “Al min længsel og uro – om einslege borgarskapskvinner rundt århundreskiftet” (1995) og boken “Kapitler fra singellivets historie” (2003).

Overbevist kvinnesakskvinne
I sistnevnte bok (side 20) skriver Hellesund at alle de tre Broch-søstrene ble regnet for å være overbeviste kvinnesakskvinner. Lagertha ble tidlig med i Den Selskabelige Diskusjonsforening, der hun som nevnt var både sekretær, redaktør og illustratør.

Hun satt også i styret for den lokale Landskvinnestemmerettsforeningen og i det første styret for Horten og Omegns Kvinneråd. Lagertha Broch skrev flittig i dags- og ukepresse, i tillegg til en rekke barneblad (Barnets Blad, Norske gutter og Børnenes jul). Gjennom sine innlegg i pressen agiterte hun særlig for kvinnesak og kvinnestemmerett, men også for spørsmål som “Skjønheden i hjemmet” og andre temaer.

Hortens Diskusjons 25-årsjubileumsberetning, ført i pennen av Lagertha Broch

Lagertha Broch skrev og illustrerte jubileumsberetningen i 1921, da Hortens Diskusjonsforening fylte 25 år.

Kilder: