Manntall og Instruks for Tællere

I regelen skulle man oppta nytt manntall ved hvert valg (etter loven av 1896). Det skulle være egne manntall for kommunestyrevalg og egne for stortingsvalg. Manntallet ble skrevet for hvert sogn fram til 1951 da sognekommunen ble opphevet.

Arbeidet med å samle inn manntallsopplysninger var tidkrevende. I hver krets (ofte sammenfallende med skolekrets) gikk det såkalte tellere til hver husstand i roden. Disse bar med seg en detaljert instruks med tilhørende protokoll – Opptælling til Mandtal. Her var det mange rubrikker som skulle fylles ut. Systemet baserte seg også på et tillitsforhold der de opplysningene som ble gitt, faktisk var sanne. Instruksen gav dessuten kriterier for hvem som skulle suspenderes og hvem tapte retten til å stemme.

Nedenfor kan du se nærmere på en Instruks fra 1910 og en avisannonse fra 1901 som begge er knyttet til kommunalt manntall.

 Instruks for tellere                            VT_1901_8.juli_Optagelse_av_det_kommunale_mandtal