Om kildene

Denne nettsiden er i hovedsak bygget på kommunale og private arkiver fra vår region og perioden 1900 – 1916. Mens kommunearkivene har kilder som gir innblikk i selve valgprosessen – valgstyrer og manntallsnemnder – og blant annet sier noe om hvem som fikk stemme og ikke, viser privatarkivene etter tre kvinnesaksforeninger og et personarkiv noen av de tankene og prosessene som lå forut for innføringen av allmenn stemmerett. I tillegg har vi brukt Norges Officielle Statistikk fra Statistisk sentralbyrå, aviser og litteratur.

foredrag-om-stemmerett-mariehoeg

Kommunale kilder

Kommunearkivene har valgarkiver med egne valgstyrer og manntallsnemnd. Her er det blant annet møtebøker, manntall, opptellingslister og saksarkiv. Slike kilder kan blant annet vise tendenser og unntak i en statisk forstand, men også praktiske sider ved gjennomføringen av valg. Disse kildene gir i liten grad informasjon om enkeltmennesker, og nettopp derfor er privatarkivene verdifulle. Valgstyret [...]

|

Arkivet etter Hortens Diskusjonsforening

Arkivet etter Hortens Diskusjonsforening består av 2,3 hyllemeter materiale som forteller om modige kvinner som trosset samtidens konvensjonelle kvinnebilde, om kvinner som ikke ønsket å tie i forsamlingen.

Arkivet etter Drammen Krets av Landskvinnestemmeretts foreningen

Arkivet etter Drammen Krets av Landskvinnestemmerettsforeningen er beskjedne 0,1 hyllemeter, men forteller om en gruppe kvinner som var svært engasjert i spørsmålet om allmenn stemmerett for kvinner, og hvordan de arbeidet for å nå sine mål. Det dekker organisasjonens virksomhet fra 1900 til nedleggelsen i 1915 og består av: Møteprotokoller med referater fra styremøter og [...]

Arkivet etter Drammen Kvinnesaksforening

Arkivet etter Drammen Kvinnesaksforening består av 1 hyllemeter protokoller og arkivbokser. Dessverre mangler de første 58 årene av foreningens møteprotokoller, men er komplett fra 1954 til 1996. Protokollene fra ”Kvindernes Hjem” derimot, er bevart fra 1902 til nedleggelsen i 1963. Arkivet inneholder materiale fra 1902 til 1996 og består av: Møteprotokoller 1954-1996 Korrespondanse 1971-1994 Medlemsfortegnelser [...]

Arkivet etter Thea Ebbell

Selv om arkivet etter Thea Ebbell bare fyller 0,1 hyllemeter, forteller det om en kvinne som var svært engasjert på flere samfunnsområder. Kvinnesak, skolespørsmål, barns rettigheter og dyrevern. Arkivet strekker seg over perioden 1880-1919 og består av: Personlig korrespondanse Foredrag Notater og notatbøker Avis- og tidskriftutklipp Arkivet er ordnet, registrert og digitalisert med støtte fra [...]

Valgstatistikk

Vi har benyttet Statistisk Sentralbyrås (SSB) historiske statistikk som grunnlag for våre presentasjoner. Disse kan du finne under Norges offisielle statistikk. Det er de eldste kommunale valgstatistikkene vi har tatt utgangspunkt i – det vil si statistikk fra kommunevalgene i 1907, 1910 og 1913. Det er først ved valget i 1907 at kommunen skulle sende [...]