Om oss

På en konferanse i september 2011 ble fem kommunale arkivinstitusjoner fra Sør- og Østlandet enige om å samarbeide om en markering av stemmerettsjubileet 2013. Prosjektgruppen har bestått av:

  • Knut J. Jordheim (IKA Kongsberg)
  • Catharina Schønning-Lykke og Ragnar Lie (Drammen byarkiv)
  • Bård Raustøl (IKAVA)
  • Gaute Molaug (AAks)
  • Heidi Meen Johansen og Ulla Nachtstern Tannmand (Vestfoldarkivet)

Nettsiden er utviklet ved hjelp av grafisk designer Kjetil Olsen ved Grafisk senter, Drammen Byarkiv.

Les mer om arbeidet med prosjektet på side 16 og 17 i Arkheion nr 1 2013 (pdf) (301kb) eller på Arkheion sin nettside.

IKA Kongsberg
IKA Kongsberg er et interkommunalt arkivselskap for Buskerud, Vestfold og Telemark. Vår hovedoppgave er å bistå våre 39 eiere i arkivfaglige spørsmål, være et deponi for deres arkiver, betjene forespørsler og formidle historisk kildemateriale. Vi bygger for tiden nytt arkivbygg i Kongsberg med plass til ca 20 000 hyllemeter arkiv.
www.ikakongsberg.no

Drammen byarkiv
Drammen byarkiv ble opprettet 1. januar 2007, og er kommunens arkivmyndighet og arkivdepot. Vår hovedoppgave er arkiv- og dokumenthåndtering for Drammen kommune i henhold til lov og forskrifter. Vi jobber både med eldre arkiver og moderne arkiver, samt driver opplæring i arkiv- og dokumenthåndtering for kommunens ansatte. Vi tar imot og oppbevarer også private arkiver fra bedrifter, lag og foreninger i Drammen eller med tilknytning til Drammen. Byarkivet har systemansvar for kommunens sak- og arkivsystem, samt ansvaret for grafiske tjenester.
www.drammen.kommune.no/byarkivet

IKA Vest-Agder
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) ble stiftet i 1990 og bistår eierkommunene i på ulike arkivfaglige områder. IKAVA oppbevarer og gjør tilgjengelig eldre arkiver fra samtlige kommuner i Vest-Agder. Også fylkeskommunens arkiver oppbevares hos IKAVA. IKAVA har felles lesesal med Statsarkivet i Kristiansand i Arkivsenter sør i Kristiansand.
www.ikava.no

Aust-Agder Kulturhistoriske senter
AAks skal være en døråpner til fortid, samtid og framtid og et ledende fagmiljø for arkiv og museum. AAks har som mål å bevare og formidle Aust-Agders kulturhistorie. Senteret har en samling på om lag 45.000 gjenstander, 50.000 bøker, 8.000 hyllemeter arkiv, nærmere 500.000 fotografier og 4.000 kart og tegninger. Rundt 5.000 hyllemeter er offentlige arkiver fra kommunene i Aust-Agder samt Aust-Agder fylkeskommune, mens rundt 3.000 hyllemeter er privatarkiv. AAks holder til i Arendal og har lesesal åpent for publikum i Barbudalen 39.
www.aaks.no

Vestfoldarkivet
Vestfoldarkivet er depot for Vestfold fylkeskommune, har ansvar for Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold, oppbevarer ulike private arkiv og er koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Vestfold og Buskerud. Vestfoldarkivet er en del av Vestfoldmuseene IKS, er samlokalisert med Samlingsforvaltningen, og har ca. 5 000 hyllemeter arkivmateriale, 35 000 gjenstander og 700 000 foto. Vi holder til på Pindsle i Sandefjord, Hinderveien 10, og har lesesal for publikum.
www.vestfoldarkivet.no