Valgdeltakelse

Det å ha stemmerett betydde ikke nødvendigvis at stemmeretten ble brukt. Ved kommunevalget i 1901 var den samlede valgdeltagelsen på 36.2 %. I de neste valgene økte valgdeltagelsen og ved kommunevalget i 1910 stemte 47.7 % av de som hadde stemmerett.

Kvinnene stemmer
Ser en på menn og kvinner hver for seg, var det 45 % av mennene med stemmerett som brukte stemmeretten sin ved kommunevalget i 1901, mens kun 20.9 % av kvinnene med stemmerett brukte sin stemmerett. Ved kommunevalget i 1910 var det fortsatt flest menn som brukte stemmeretten sin, men det var kvinnene som hadde den største økningen. Mens valgdeltagelsen blant menn var økt til 59.8 % var den for kvinnene økt til 36.9 %.

By og land
Generelt sett var valgdeltagelsen lavere på landet enn i byene. Ved kommunevalget i 1901 brukte 30.1 % av de stemmeberettigede på landet stemmeretten sin, mens det tilsvarende tallet for bykommunene var 53.3 %. Ser en på kvinnene, stemte kun 9.5 % i landkommunene, mens 48.0 % i byene avgav sin stemme.

Den samlede valgdeltagelsen økte ved de neste valgene, og ved kommunevalget i 1910 brukte 40.4 % stemmeretten sin i landkommunene, mens 66.7 % gjorde det samme i bykommunene. Selv om andelen av kvinner som stemte på landet forble lavere enn i byene, var det likevel på landet kvinneandelen økte mest. I byene stemte 61.6 % av de stemmeberettigede kvinnene, mens andelen av kvinner som stemte på landet var økt til 26.2 %.

Fylkesvis omtale – se nedenfor  

Valgdeltakelse i Buskerud 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Buskerud i perioden 1901-1913.

Valgdeltakelse i Vestfold 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Jarlsberg og Larvik amt (dagens Vestfold fylke) i perioden 1901-1913.

Valgdeltakelse i Telemark 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Bratsberg amts (dagens Telemark fylke) i perioden 1901-1913.

Valgdeltakelse i Aust-Agder 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Nedenes amt (dagens Aust-Agder) i perioden 1901-1913.

Valgdeltakelse i Vest-Agder 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Lister og Mandals amt (dagens Vest-Agder fylke) i perioden 1901-1913.