Tjølling valgstyre 1910 – et eksempel

I 1896 fikk også landkommunene egne valgstyrer. Lensmannen skulle lede styret – med medlemmer fra formannskapet. Valgstyret i Tjølling kommune i Vestfold hadde tre møter ved kommunevalget i 1910. Alle møtene ble holdt i Borgerstua på Tjølling prestegård.

Fra møteboka kan vi lese følgende:

9. juli 1910
Lensmannen og formannskapet møter til gjennomgåelse av utkast til manntall for kommunevalg i 1910. Her ble det besluttet at manntallet skulle legges ut for gjennomsyn i Borgerstua og hos en kjøpmann. Ved offentliggjøring kunne innbyggerne selv gjennomgå manntallslistene og eventuelt melde inn klager.

29. august 1910
Her kan de konstatere at ingen klager var kommet inn innen fristens utløp. De beslutter å stryke åtte personer fra manntallet. Fire hadde ikke oppholdt seg i kommunen i de siste to årene, to hadde utvandret og to hadde flyttet til Larvik. Lensmannen velges formelt til formann for valgstyret i kommunen.  Dernest velges medlemmer til valgstyrene i hver av de seks valgkretsene – med fire medlemmer i hvert styre.

14. september 1910
Valgstyret møtes for gjennomgang av de innkomne forslagene til valglister. Det hadde kommet inn lister for henholdsvis Tjølling moderate Forening, Tjølling Arbeiderparti, Tjølling Venstreforening og Venstre.

Nedenfor ser du sidene i valgstyrets protokoll i Tjølling i 1910 samt en manntallsprotokoll fra 1907:

 

utsnitt_1910  C_Avskrift av beriktiget kommunalt mantall