Valgdeltakelse i Telemark 1901 – 1913

Valgdeltakelsen fra Bratsberg amts (dagens Telemark fylke) landkommuner er i jevn vekst for begge kjønn gjennom de valgene vi omtaler. For kvinnene kommer imidlertid et stort skifte i den økte deltakelsen ved valgte i 1907. Da stemte om lag halvparten av kvinnene sammenlignet med menn. Denne forskjellen opprettholdes gjennom de to neste valgene – til tross for full stemmerett for kvinner i 1910. Menns deltakelse vokser med andre ord tilsvarende. I byene er det annerledes. Her var deltakelsen på et betydelig høyere nivå for begge kjønn – mest merkbart var det for kvinnene.

Kommunevalget 1901
Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett. Kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk også stemme.

I Bratsberg amts landkommuner hadde 14 052 menn og 7161 kvinner stemmerett. Ved valget deltok 42,8 % menn og 9,9 % kvinner.

Valgdeltakelsen i byene var i regelen langt høyere enn på landet. Best deltakelse blant kvinnene finner vi i Langesund med 74,7 % og lavest i Kragerø med 54,3 %.

Kommunevalget 1904
Fra kommunevalget i 1904 er det lite statistisk materiale tilgjengelig. I landkommunene i Bratsberg amt deltok 44,2 % menn og 10,4 % kvinner. Det er registrert valgtall for en del byer i Telemark. Størst oppslutning blant kvinnene finner vi i Porsgrunn med 76,8 % og lavest i Stathelle med 32.1 %. Oppslutningen om valget var langt bedre i byene enn i landkommunene – både for menn og kvinner.

Kommunevalget 1907
I Bratsberg amts landkommuner var det 15 320 menn og 8013 kvinner med stemmerett. Ved valget deltok 49,7 % menn og 20,7 % kvinner.  Vi ser en stor variasjon i valgdeltakelsen blant landkommunene. I Rauland deltok 6,9 % kvinner, mens i Fyresdal hele 60,3 %. I Mo kommune deltok kun 1,3 % kvinner, mens i Hitterdal 51,4 %.

Igjen ser vi en større oppslutning i byene om valget. I Kragerø deltok 53,3 % av kvinnene, i Porsgrunn 72,1 % og i Skien 60,1 %.

Kommunevalget 1910
Ved kommunevalget i 1910 hadde kvinner allmenn stemmerett på lik linje med menn.

I Bratsberg amt hadde totalt 16 432 menn og 15 263 kvinner stemmerett fra landområdene. Av disse deltok 56,8 % menn og 28,4 % kvinner ved valget. Også her var det om lag halvparten så mange kvinner som menn som stemte, men begge grupper var i stigning sammenlignet med 1907.

I landkommunene var det størst oppslutning blant kvinnene i kommunene Slemdal og Hitterdal med henholdsvis 77,6 % og 73,7 %. Lavest deltakelse var det i Mo, Hjartdal og Gransherad med henholdsvis 1,0 %, 1,7 % og 3,1 %.

I Kragerø deltok 69,7 % kvinner ved valget, i Porsgrunn 70,4 % kvinner og i Skien 73,4 %. I de mindre byene Langesund og Brevik var det svært god oppslutning, mens den var mer moderat i Stathelle. Deltakelsen var uansett langt høyere i byene enn i landkommunene.

Kommunevalget 1913
Det var om lag samme oppslutning i 1913 som i 1910. Totalt 16 046 menn og 15 913 kvinner hadde stemmerett i landkommunene ved kommunevalget i 1913. 58,1 % av mennene og 29,9 % av kvinnene deltok. Det er kun en svak stigning for begge grupper fra valget i 1910. Med noen få avvik er kvinnenes deltakelse i 1913 et speilbilde av 1910. Den høye valgdeltakelsen i enkelte kommuner gjentas ved dette valget. Men igjen er det Mo kommune som peker seg ut med den laveste relative oppslutningen.

I Kragerø deltok 45,8 % kvinner ved valget. I Porsgrunn deltok 64,4 % og i Skien 65,6 % av byens kvinner. Det betydde noe variasjon fra valget i 1910 og en markert tilbakegang for oppslutningen i Kragerø.

Les mer om innvalgte kvinnelige kommunestyrerepresentanter i ulike kommuner i Telemark (1901 – 1913) her.

 Kilder: