Valgdeltakelse

Valg 1909. Foto: Wilse. Norsk Folkemuseum.

Valg 1909. Foto: Anders Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.

Det å ha stemmerett betydde ikke nødvendigvis at stemmeretten ble brukt. Ved kommunevalget i 1901, samme år som 231 087 kvinner hadde stemmerett for første gang, var den samlede valgdeltagelsen bare på 36.2%. Den samlede valgdeltagelsen økte ved de neste valgene, og i 1910 stemte 47.7% av alle som hadde stemmerett.

Kvinner og menn
Ser en på menn og kvinner hver for seg, var det 45% av mennene med stemmerett som brukte stemmeretten sin ved kommunevalget i 1901, mens andelen kvinner som brukte sin stemmerett var 20.9%. Ved kommunevalget i 1910 var det fortsatt flest menn som brukte stemmeretten sin, men det var kvinnene som hadde den største økningen; mens valgdeltagelsen blant menn var økt til 59.8% var den for kvinnene økt til 36.9%.

By og land
Innføring av stemmerett for kvinner ved kommunevalg slo ikke likt ut over hele landet. Det fantes flere regionale forskjeller, og et viktig skille ser en mellom by og land. Generelt sett var valgdeltagelsen lavere på landet enn i byene.

Ved kommunevalget i 1901 brukte 30.1% av de stemmeberettigede på landet stemmeretten sin, mens det tilsvarende tallet for bykommunene var 53.3%. Ser en på kvinnene, stemte kun 9.5% i landkommunene, mens 48.0% i byene avgav sin stemme. Ved kommunevalget i 1910 brukte 40.4% stemmeretten sin i landkommunene, mens 66.7% gjorde det samme i bykommunene. Selv om andelen av kvinner som stemte på landet forble lavere enn i byene, var det likevel på landet kvinneandelen økte mest. I byene stemte 61.6% av de stemmeberettigede kvinnene, mens andelen av kvinner som stemte på landet var økt til 26.2%.

Fylkesvis omtale av valgdeltakelse 1901 – 1913 følger i innleggene nedenfor:

Valgdeltakelse i Buskerud 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Buskerud i perioden 1901-1913.

Valgdeltakelse i Vestfold 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Jarlsberg og Larvik amt (dagens Vestfold fylke) i perioden 1901-1913.

Valgdeltakelse i Telemark 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Bratsberg amts (dagens Telemark fylke) i perioden 1901-1913.

Valgdeltakelse i Aust-Agder 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Nedenes amt (dagens Aust-Agder) i perioden 1901-1913.

Valgdeltakelse i Vest-Agder 1901 – 1913

Her følger en oversikt over valgdeltakelse i Lister og Mandals amt (dagens Vest-Agder fylke) i perioden 1901-1913.