Valgordning

Stemmerettsmateriale 011

Stemmesedler og tellingslister ved kommunevalget i Hol i Buskerud, 1907

Hvordan organiserer man et kommunevalg? Hvor lang skal en valgperiode være eller hvem skal ha ansvaret for manntallet? Nedenfor har vi satt opp en tidslinje med noen viktige historiske endringer.

 

1837

 • Formannskapslovene innføres med lokalt selvstyre og kommunale styringsorganer.
 • Sognevise valg ved flertallsvalg og som direkte valg.
 • Det velges formenn og representanter til alle formannskapsdistrikter.
 • Valgperioden er fire år, men det skulle holdes valg annenhver år.

1896

 • Representantene velger ¼ av forsamlingen til formannskap.
 • Det åpnes for forholdsvalg (listevalg) og hemmelige valg.
 • Det innføres treårig valgperiode.
 • Vi får valgstyrer også på landet med lensmannen som leder og formannskapet/sognets formenn som deltakere i styret.
 • Valgstyret får ansvaret for manntallet.

1901

 • Manntallet føres av magistraten i byen og lensmannen på landet.
 • Manntallsutkastet gjennomgås i samarbeid med formannskapet og legges ut til gjennomsyn (klagerett).

1925

 • Egen valglov for kommunene, men ingen større endringer.
 • Valgstyret opprettholdes.

1940-45

 • Ingen valg ble avholdt.
 • Ordførere ble oppnevnt av fylkesmannen – formenn av ordførere.

1947

 • Fireårig valgperiode.

Kilde

 • Masdalen, Kjell Olav og Liv Mykland 1987 Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Oslo: Universitetsforlaget