Valgstatistikk

Statistisk oppgave_Høijord sogn_Andebu_1913Vi har benyttet Statistisk Sentralbyrås (SSB) historiske statistikk som grunnlag for våre presentasjoner. Disse kan du finne under Norges offisielle statistikk. Det er de eldste kommunale valgstatistikkene vi har tatt utgangspunkt i – det vil si statistikk fra kommunevalgene i 1907, 1910 og 1913.

Det er først ved valget i 1907 at kommunen skulle sende inn statistiske opplysninger til SSB. Men man kan også finne statistikk fra tidligere valg – selv om dette grunnlaget er dårligere. Disse opplysningene er integrert i statistikken fra blant annet 1907. Vi har også benyttet dette der det har vært formålstjenelig.

I de kommunale arkivene er det litt tilfeldig om vi finner skjemaer over statistiske opplysninger som hvert sogn har sendt til SSB. Her ses et eksempel på fra Høijord sogn i Andebu i Vestfold, fra kommunevalget i 1913.

Med utgangspunkt i vårt geografiske område, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, har vi sammenstilt relevante tall og presentert dette på denne nettsiden. Vi har også kommentert noen utviklingstrekk.

Når det gjelder opplysninger om navn på kvinner som er valgt inn, forligger det en samlet presentasjon for Norge fra valget i 1901. Denne oversikten er lagt ut på lokalhistoriewiki, se Liste over de 100 første kvinner i kommunestyrene. 

I tillegg har Statsarkivet i Kristiansand laget en utvidet oversikt over innvalgte kvinner også ved etterfølgende valg  i Aust-Agder. Lenke til oversikten på Statsarkivets nettside her.